Instytut Nauk Geologicznych PAN

Postępowania według ustawy PZP

Lp Data Nazwa
11 16.03.2022 Dostawa zespołu urządzeń do wysokiej precyzji pomiarów składu izotopowego pierwiastków dla Ośrodka Badawczego w Krakowie Instytutu Nauk Geologicznych PAN

12 28.02.2022 Sprzedaż energii elektrycznej dla potrzeb Ośrodka Badawczego Instytutu Nauk Geologicznych PAN w Krakowie.

13 03.08.2021 Dostawa jednostanowiskowego, specjalistycznego oprogramowania do konstrukcji zbilansowanych przekrojów geologicznych.

14 28.12.2020 Dostawa systemu ablacji laserowej do Ośrodka Badawczego ING PAN w Krakowie

15 23.12.2020 Dostawa jednostanowiskowego, specjalistycznego oprogramowania do konstrukcji zbilansowanych przekrojów geologicznych wraz ze wsparciem technicznym.

16 27.10.2020 Dostawa oprogramowania do interpretacji danych sejsmicznych wraz licencją i wsparciem technicznym.

17 29.07.2020 Dostawa tandemowego spektrometru masowego z indukcyjnie wzbudzaną plazmą 3Q ICP-MS do Ośrodka Badawczego ING PAN w Krakowie

18 02.08.2019 „Termomodernizacja budynku należącego do Instytutów naukowych PAN zlokalizowanego przy ul. Twardej 51/55 w Warszawie”. Część 2 - Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w zakresie modernizacji wind ."

19 09.07.2019 Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. „Termomodernizacja budynku należącego do Instytutów naukowych PAN zlokalizowanego przy ul. Twardej 51/55 w Warszawie”.

20 03.06.2019 Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. „Termomodernizacja budynku należącego do Instytutów naukowych PAN zlokalizowanego przy ul. Twardej 51/55 w Warszawie

Wyszukiwarka

Wybierz Strony

do góry