Instytut Nauk Geologicznych PAN

Postępowania bez stosowania ustawy PZP

Lp Data Nazwa
51 13.12.2021 „WYKONANIE ANALIZ IZOTOPÓW SIARKI METODĄ SIMS/SHRIMP (8 dni)”.

52 13.12.2021 Omówienie geologii naftowej litewskiej, łotewskiej i rosyjskiej strefy basenu bałtyckiego na potrzeby projektu „Analiza systemów naftowych szelfu bałtyckiego”

53 08.12.2021 Analizy systemu naftowego utworów podpermskich. Próba stratygraficznej identyfikacji głębokich, podpermskich refleksów sejsmicznych w rejonie Trzebusz-Brojce-Rymań-Ślepce-Gościno-Dźwirzyno oraz określenie związanych z nimi perspektyw poszukiwawczych za węglowodorami”

54 08.12.2021 Badania chemostratygraficzne. Próba stratygraficznej identyfikacji głębokich, podpermskich refleksów sejsmicznych w rejonie Trzebusz-Brojce-Rymań-Ślepce-Gościno-Dźwirzyno oraz określenie związanych z nimi perspektyw poszukiwawczych za węglowodorami”

55 08.12.2021 Badania biostratygraficzne. Próba stratygraficznej identyfikacji głębokich, podpermskich refleksów sejsmicznych w rejonie Trzebusz-Brojce-Rymań-Ślepce-Gościno-Dźwirzyno oraz określenie związanych z nimi perspektyw poszukiwawczych za węglowodorami”

56 08.12.2021 Wykonanie obrazowania i analiz chemicznych minerałów i skał przy użyciu mikrosondy elektronowej.

57 08.12.2021 Wykonanie obrazowania i analiz chemicznych minerałów i skał przy użyciu skaningowego mikroskopu elektronowego.

58 18.11.2021 WYMIANA CZĘŚCI ZUŻYWALNYCH W URZĄDZENIU DO UZTANIANIA WODY MILLI-Q IQ (NUMER SERYJNY F9KA72718E).

59 22.10.2021 Zakup analizatora gazów resztkowych do linii próżniowej

60 22.10.2021 Zakup stanowiska pompowego z pompą turbomolekularną i membranową

Wyszukiwarka
do góry