Instytut Nauk Geologicznych PAN

Postępowania bez stosowania ustawy PZP

Lp Data Nazwa
21 17.11.2022 Sukcesywne dostawy gazów technicznych do Ośrodka Badawczego ING PAN w Krakowie.

22 28.10.2022 Wykonanie dzieła polegającego na interpretacji uzyskanych danych geochronologicznych oraz współprzygotowaniu rozdziałów (Wstęp, Dyskusja) do publikacji naukowej dotyczącej wydarzenia kambro-ordowickiego w Sudetach.

23 28.10.2022 Wykonanie dzieła polegającego na wykonaniu analizy morfologicznej ziaren cyrkonu dla trzech próbek, interpretacji uzyskanych danych geochemicznych oraz współprzygotowaniu rozdziałów (Wstęp, Dyskusja) do publikacji naukowej dotyczącej wydarzenia kambro-ordowickiego w Sudetach.

24 18.10.2022 Usługa wymiany części zużywalnych w urządzeniu do uzdatniania wody Milli-Q IQ (nr seryjny F9KA72718E).

25 07.10.2022 Datowanie metodą OSL 3 próbek osadu pylastego.

26 07.10.2022 Analiza ilościowa i jakościowa fosylnych szczątków owadów z rodziny Chironomide w 400 próbkach z rdzeni osadów jeziornych i torfowych w 400 próbkach .

27 07.10.2022 Analiza makrowęgli oraz obecności ameb skorupkowych w 400 próbkach z rdzeni osadów jeziornych i torfowych.

28 11.07.2022 Wykonanie analiz tektonicznych na potrzeby projektu „Próba stratygraficznej identyfikacji głębokich, podpermskich refleksów sejsmicznych w rejonie Trzebusz-Brojce-Rymań-Ślepce-Gościno-Dźwirzyno oraz określenie związanych z nimi perspektyw poszukiwawczych za węglowodorami.

29 11.07.2022 Wykonanie analiz tektonicznych na potrzeby projektu -Próba stratygraficznej identyfikacji głębokich, podpermskich refleksów sejsmicznych w rejonie Trzebusz-Brojce-Rymań-Ślepce-Gościno-Dźwirzyno oraz określenie związanych z nimi perspektyw poszukiwawczych za węglowodorami.

30 06.07.2022 SUKCESYWNA DOSTAWA GAZÓW TECHNICZNYCH DLA INSTYTUTU NAUK GEOLOGICZNYCH POLSKIEJ AKADEMII NAUK W WARSZAWIE.

Wyszukiwarka
do góry