Instytut Nauk Geologicznych PAN

Postępowania bez stosowania ustawy PZP

Lp Data Nazwa
11 17.03.2023 Dostawa 2 okienek szafirowych osadzonych na flanszach CF63 / Supply of a two re-entrant sapphire viewports on DN63CF flange

12 15.03.2023 SUKCESYWNA DOSTAWA GAZÓW TECHNICZNYCH DLA INSTYTUTU NAUK GEOLOGICZNYCH POLSKIEJ AKADEMII NAUK W WARSZAWIE

13 28.02.2023 Dostawa wraz z montażem specjalistycznych urządzeń ciągu klimatyzacyjno-wentylacyjnego do Ośrodka Badawczego w Krakowie Instytutu Nauk Geologicznych PAN / Supply, delivery and installation of specialist air-conditioning and ventilation line equipment for the Research Centre in Kraków of the Institute of Geological Sciences of the Polish Academy of Sciences.

14 28.02.2023 Wykonanie analiz pierwiastków śladowych w minerałach akcesorycznych i głównych przy użyciu LA-ICPMS. Description of the object of contracting LA-ICPMS trace elements analyses of accessory and major minerals

15 20.02.2023 Dostawa mikroskopów polaryzacyjnych do pracy w świetle odbitym i przechodzącym do Ośrodka Badawczego ING PAN w Krakowie

16 16.02.2023 Zakup certyfikowanego wzorca izotopu polonu Po-209.

17 23.01.2023 Dostawa mikroskopów polaryzacyjnych do pracy w świetle odbitym i przechodzącym do Ośrodka Badawczego ING PAN w Krakowie.

18 23.01.2023 Instytut Nauk Geologicznych PAN zaprasza do złożenia ofert na wykonanie analiz składu chemicznego ICP-ES/MS próbek proszkowych osadów.

19 23.01.2023 Instytut Nauk Geologicznych PAN zaprasza do złożenia ofert na wykonanie analiz granulometrycznych próbek osadów metodą dyfrakcji laserowej.

20 14.12.2022 Wykonanie prac badawczych w ramach umowy o dzieło w zakresie analiz subsydencji tektonicznej basenów karpackich w strefie 4 regionalnych transektów sejsmicznych.

Wyszukiwarka
do góry