Instytut Nauk Geologicznych PAN

Postępowania bez stosowania ustawy PZP

Lp Data Nazwa
1 01.03.2024 wykonanie dzieła polegającego na wybraniu, identyfikacji, przygotowaniu i dokumentacji trzech zestawów próbek konodontów do analiz geochemicznych oraz współprzygotowaniu rozdziałów (Wstęp, Dyskusja) do publikacji naukowej .

2 06.02.2024 Datowanie radiowęglowe AMS 11 próbek kolagenu kostnego (poprzedzone ultrafiltracją) i 2 próbek kości kopalnych (wraz z ekstrakcją kolagenu, ultrafiltracją i analizą stosunku C:N w kolagenie).

3 05.01.2024 Dostawa mikroskopu optycznego do obserwacji petrograficznych cienkich płytek skał w świetle przechodzącym.

4 21.12.2023 Dostawa agatowego młyna planetarno-kulowy do mielenia pokruszonych skał.

5 20.12.2023 Utrzymanie porządku i należnego stanu czystości w pomieszczeniach budynku PAN przy ul. Twardej 51/55 w Warszawie powierzchnia łączna do sprzątania: 1836,06 m².

6 20.12.2023 Utrzymanie porządku i należnego stanu czystości w pomieszczeniach budynku PAN przy ul. Twardej 51/55 w Warszawie powierzchnia łączna do sprzątania: 1906,20 m² .

7 22.11.2023 Interpretacja zależności pomiędzy różnymi masywami Ofiolitu Śródsudeckiego na podstawie różnych wskaźników strukturalnych i regionalnego kontekstu geologicznego.

8 03.07.2023 Wykonanie usługi w celu stworzenia otwartego repozytorium służącego do gromadzenia, przechowywania i udostępniania danych naukowych w oparciu o oprogramowanie open source Dataverse

9 20.06.2023 10 dni analiz z wykorzystaniem mikrosondy jonowej Sensitive High Resolution Ion Microprobe (SHRIMP)

10 01.06.2023 Wymiana źródła jonów w spektrometrze Thermo Scientific MAT 253

Wyszukiwarka
do góry