Instytut Nauk Geologicznych PAN

https://www.bip.ing.pan.pl/ing/zamowienia-publiczne/postepowania-bez-stosow/15044,Datowanie-radioweglowe-AMS-11-probek-kolagenu-kostnego-poprzedzone-ultrafiltracj.html
27.05.2024, 02:51

Datowanie radiowęglowe AMS 11 próbek kolagenu kostnego (poprzedzone ultrafiltracją) i 2 próbek kości kopalnych (wraz z ekstrakcją kolagenu, ultrafiltracją i analizą stosunku C:N w kolagenie).

Metadane

Data publikacji : 06.02.2024
Podmiot udostępniający informację:
Instytut Nauk Geologicznych PAN
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Beata Osłowska - Lesiak

Opcje strony