Instytut Nauk Geologicznych PAN

https://www.bip.ing.pan.pl/ing/zamowienia-publiczne/postepowania-bez-stosow/14447,10-dni-analiz-z-wykorzystaniem-mikrosondy-jonowej-Sensitive-High-Resolution-Ion-.html
21.04.2024, 20:44

10 dni analiz z wykorzystaniem mikrosondy jonowej Sensitive High Resolution Ion Microprobe (SHRIMP)

Metadane

Data publikacji : 20.06.2023
Podmiot udostępniający informację:
Instytut Nauk Geologicznych PAN
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Jakub Ciążela OBWr
Osoba udostępniająca informację:
Adam Jaracz Ośrodek Badawczy ING PAN w Krakowie

Opcje strony