Instytut Nauk Geologicznych PAN

https://www.bip.ing.pan.pl/ing/zamowienia-publiczne/postepowania-bez-stosow/14113,Wykonanie-analiz-pierwiastkow-sladowych-w-mineralach-akcesorycznych-i-glownych-p.html
21.04.2024, 20:43

Wykonanie analiz pierwiastków śladowych w minerałach akcesorycznych i głównych przy użyciu LA-ICPMS. Description of the object of contracting LA-ICPMS trace elements analyses of accessory and major minerals

Metadane

Data publikacji : 28.02.2023
Podmiot udostępniający informację:
Instytut Nauk Geologicznych PAN
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Beata Osłowska - Lesiak

Opcje strony