Instytut Nauk Geologicznych PAN

https://www.bip.ing.pan.pl/ing/zamowienia-publiczne/postepowania-bez-stosow/13993,Instytut-Nauk-Geologicznych-PAN-zaprasza-do-zlozenia-ofert-na-wykonanie-analiz-g.html
27.05.2024, 02:40

Instytut Nauk Geologicznych PAN zaprasza do złożenia ofert na wykonanie analiz granulometrycznych próbek osadów metodą dyfrakcji laserowej.

Metadane

Data publikacji : 23.01.2023
Podmiot udostępniający informację:
Instytut Nauk Geologicznych PAN
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Beata Osłowska - Lesiak

Opcje strony