Instytut Nauk Geologicznych PAN

https://www.bip.ing.pan.pl/ing/zamowienia-publiczne/postepowania-bez-stosow/11384,Wykonanie-prac-badawczych-w-ramach-umowy-o-dzielo-w-zakresie-analiz-dojrzalosci-.html
27.05.2024, 02:03

Wykonanie prac badawczych w ramach umowy o dzieło w zakresie analiz dojrzałości termicznej basenu bałtyckiego na potrzeby projektu „Analiza systemów naf towych szelf u bałtyckiego”

Metadane

Data publikacji : 12.02.2021
Podmiot udostępniający informację:
Instytut Nauk Geologicznych PAN
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Administrator BIP

Opcje strony