Instytut Nauk Geologicznych PAN

Postępowania bez stosowania ustawy PZP

Lp Data Nazwa
1 25.04.2024 Dostawa i instalacja analizatora termograwimetrycznego do Ośrodka Badawczego ING PAN w Krakowie.

2 25.04.2024 SUKCESYWNA DOSTAWA GAZÓW TECHNICZNYCH DLA INSTYTUTU NAUK GEOLOGICZNYCH POLSKIEJ AKADEMII NAUK W WARSZAWIE.

3 24.04.2024 Dostawa kodowanego mikroskopu polaryzacyjnego do obserwacji w świetle odbitym i przechodzącym z systemem akwizycji i analizy obrazu do Ośrodka Badawczego ING PAN w Krakowie

4 01.03.2024 wykonanie dzieła polegającego na wybraniu, identyfikacji, przygotowaniu i dokumentacji trzech zestawów próbek konodontów do analiz geochemicznych oraz współprzygotowaniu rozdziałów (Wstęp, Dyskusja) do publikacji naukowej .

5 06.02.2024 Datowanie radiowęglowe AMS 11 próbek kolagenu kostnego (poprzedzone ultrafiltracją) i 2 próbek kości kopalnych (wraz z ekstrakcją kolagenu, ultrafiltracją i analizą stosunku C:N w kolagenie).

6 05.01.2024 Dostawa mikroskopu optycznego do obserwacji petrograficznych cienkich płytek skał w świetle przechodzącym.

7 21.12.2023 Dostawa agatowego młyna planetarno-kulowy do mielenia pokruszonych skał.

8 20.12.2023 Utrzymanie porządku i należnego stanu czystości w pomieszczeniach budynku PAN przy ul. Twardej 51/55 w Warszawie powierzchnia łączna do sprzątania: 1836,06 m².

9 20.12.2023 Utrzymanie porządku i należnego stanu czystości w pomieszczeniach budynku PAN przy ul. Twardej 51/55 w Warszawie powierzchnia łączna do sprzątania: 1906,20 m² .

10 22.11.2023 Interpretacja zależności pomiędzy różnymi masywami Ofiolitu Śródsudeckiego na podstawie różnych wskaźników strukturalnych i regionalnego kontekstu geologicznego.

Wyszukiwarka
do góry