Instytut Nauk Geologicznych PAN

Postępowania bez stosowania ustawy PZP

Lp Data Nazwa
1 06.02.2024 Datowanie radiowęglowe AMS 11 próbek kolagenu kostnego (poprzedzone ultrafiltracją) i 2 próbek kości kopalnych (wraz z ekstrakcją kolagenu, ultrafiltracją i analizą stosunku C:N w kolagenie).

2 05.01.2024 Dostawa mikroskopu optycznego do obserwacji petrograficznych cienkich płytek skał w świetle przechodzącym.

3 21.12.2023 Dostawa agatowego młyna planetarno-kulowy do mielenia pokruszonych skał.

4 20.12.2023 Utrzymanie porządku i należnego stanu czystości w pomieszczeniach budynku PAN przy ul. Twardej 51/55 w Warszawie powierzchnia łączna do sprzątania: 1836,06 m².

5 20.12.2023 Utrzymanie porządku i należnego stanu czystości w pomieszczeniach budynku PAN przy ul. Twardej 51/55 w Warszawie powierzchnia łączna do sprzątania: 1906,20 m² .

6 22.11.2023 Interpretacja zależności pomiędzy różnymi masywami Ofiolitu Śródsudeckiego na podstawie różnych wskaźników strukturalnych i regionalnego kontekstu geologicznego.

7 03.07.2023 Wykonanie usługi w celu stworzenia otwartego repozytorium służącego do gromadzenia, przechowywania i udostępniania danych naukowych w oparciu o oprogramowanie open source Dataverse

8 20.06.2023 10 dni analiz z wykorzystaniem mikrosondy jonowej Sensitive High Resolution Ion Microprobe (SHRIMP)

9 01.06.2023 Wymiana źródła jonów w spektrometrze Thermo Scientific MAT 253

10 15.05.2023 Wykonanie usługi w celu stworzenia otwartego repozytorium służącego do gromadzenia, przechowywania i udostępniania danych naukowych w oparciu o oprogramowanie open source Dataverse

Wyszukiwarka
do góry