Instytut Nauk Geologicznych PAN

Postępowania bez stosowania ustawy PZP

Lp Data Nazwa
1 22.11.2023 Interpretacja zależności pomiędzy różnymi masywami Ofiolitu Śródsudeckiego na podstawie różnych wskaźników strukturalnych i regionalnego kontekstu geologicznego.

2 03.07.2023 Wykonanie usługi w celu stworzenia otwartego repozytorium służącego do gromadzenia, przechowywania i udostępniania danych naukowych w oparciu o oprogramowanie open source Dataverse

3 20.06.2023 10 dni analiz z wykorzystaniem mikrosondy jonowej Sensitive High Resolution Ion Microprobe (SHRIMP)

4 01.06.2023 Wymiana źródła jonów w spektrometrze Thermo Scientific MAT 253

5 15.05.2023 Wykonanie usługi w celu stworzenia otwartego repozytorium służącego do gromadzenia, przechowywania i udostępniania danych naukowych w oparciu o oprogramowanie open source Dataverse

6 17.03.2023 Dostawa 2 okienek szafirowych osadzonych na flanszach CF63 / Supply of a two re-entrant sapphire viewports on DN63CF flange

7 15.03.2023 SUKCESYWNA DOSTAWA GAZÓW TECHNICZNYCH DLA INSTYTUTU NAUK GEOLOGICZNYCH POLSKIEJ AKADEMII NAUK W WARSZAWIE

8 28.02.2023 Dostawa wraz z montażem specjalistycznych urządzeń ciągu klimatyzacyjno-wentylacyjnego do Ośrodka Badawczego w Krakowie Instytutu Nauk Geologicznych PAN / Supply, delivery and installation of specialist air-conditioning and ventilation line equipment for the Research Centre in Kraków of the Institute of Geological Sciences of the Polish Academy of Sciences.

9 28.02.2023 Wykonanie analiz pierwiastków śladowych w minerałach akcesorycznych i głównych przy użyciu LA-ICPMS. Description of the object of contracting LA-ICPMS trace elements analyses of accessory and major minerals

10 20.02.2023 Dostawa mikroskopów polaryzacyjnych do pracy w świetle odbitym i przechodzącym do Ośrodka Badawczego ING PAN w Krakowie

Wyszukiwarka
do góry