Instytut Nauk Geologicznych PAN

https://www.bip.ing.pan.pl/ing/prawne-regulacje-postep-1/11373,Prawne-regulacje-postepowan-awansowych.html
2022-11-27, 17:37

Prawne regulacje postępowań awansowych

Metadane

Data publikacji : 11.03.2021
Podmiot udostępniający informację:
Instytut Nauk Geologicznych PAN
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Administrator BIP

Opcje strony