Instytut Nauk Geologicznych PAN

Rada Naukowa

kadencja 2023 - 2026

Przewodniczący: 
Prof. dr hab. Tadeusz Peryt

Zastępcy Przewodniczącego: 
Prof. dr hab. Michał Gradziński
Dr hab. inż. Piotr Krzywiec


Sekretarz: 
dr Anna Kukuła

Członkowie

Lp. Imię i nazwisko Specjalność naukowa
Członkowie PAN (którzy zgłosili chęć uczestnictwa w pracach Rady Naukowej ING PAN)
1 Prof. dr hab. Alfred Uchman  ichnologia, sedymentologia
2 Prof. dr hab. Ireneusz Walaszczyk paleontologia, stratygrafia
3 Prof. dr hab. Andrzej Żelaźniewicz geologia strukturalna, tektonika
Dyrektor i Zastępca ds. naukowych
4 Prof. dr hab. Ewa Słaby geochemia, petrologia
5 Prof. dr hab. Stanisław Mazur geologia strukturalna, tektonika
Samodzielni pracownicy naukowi zatrudnieni w ING PAN
6 Dr hab. Maciej Bojanowski petrologia, geochemia izotopowa skał osadowych
7 Dr hab. Bartosz Budzyń petrologia metamorficzna, geochronologia, geochemia
8 Dr hab. Michał Gąsiorowski geologia izotopowa, geochronologia czwartorzędu, paleolimnologia
9 Dr hab. Helena Hercman geologia izotopowa, geochronologia czwartorzędu
10 Dr hab. Mirosław Jastrzębski petrologia, geologia strukturalna
11 Dr hab. Maciej Krajcarz geologia czwartorzędu, geoarcheologia, tafonomia kręgowców
12 Dr hab. inż. Piotr Krzywiec geofizyka stosowana
13 Dr hab. Joanna Mirosław-Grabowska geologia czwartorzędu
14 Dr hab. Marek Szczerba mineralogia iłów, modelowanie molekularne
15 Prof. dr hab. Jan Środoń mineralogia iłów
16 Dr hab. Jarosław Tyszka mikropaleontologia
17 Dr hab. Edyta Zawisza paleolimnologia
Członkowie Rady z wyboru
18 Prof. dr hab. Agnieszka Gałuszka, UJK geochemia środowiska
19 Prof. dr hab. Michał Gradziński, UJ geologia krasu, sedymentologia
20 Dr hab. Marek Jarosiński, PIG-PIB tektonika, geodynamika
21 Dr hab. inż. Jarosław Majka, AGH petrologia
22 Prof. dr hab. Leszek Marynowski, UŚ geochemia organiczna
23 Prof. dr hab. Jerzy W. Mietelski, IFJ PAN fizyka jądrowa
24 Prof. dr hab. Tadeusz Peryt, PIG-PIB sedymentologia
25 Dr hab. Michał Słowiński, IGiPZ PAN paleolimnologia, paleoekologia, paleohydrologia torfowisk
26 Prof. dr hab. Jarosław Stolarski, IP PAN paleontologia
27 Prof. dr hab. Maria Waksmundzka, PIG-PIB sedymentologia, stratygrafia, geologia złożowa
Przedstawiciele adiunktów i asystentów
28 Mgr inż. Maciej Jaranowski mineralogia eksperymentalna, petrologia, geochronologia, krystalografia
29 Mgr inż. Karolina Kaucha geologia izotopowa
30 Dr Anna Kukuła petrologia
Przedstawiciel doktorantów
31 Mgr Wiktoria Gmochowska petrologia, geochemia, geochronologia
Przedstawiciel wskazany przez przewodniczącego centrum PAN
32 Prof. dr hab. inż. Beata Orlecka-Sikora, IGF PAN geofizyka stosowana, sejsmologia

 

Regulamin rady naukowej ING PAN 17.06.2021

Metadane

Data publikacji : 10.03.2021
Data modyfikacji : 31.01.2023
Podmiot udostępniający informację:
Instytut Nauk Geologicznych PAN
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Administrator
Osoba modyfikująca informację:
Marta Godzwon

Opcje strony

do góry