Instytut Nauk Geologicznych PAN

Majątek

Stan majątku Instytutu Nauk Geologicznych PAN na dzień 31.12.2014 r.:

  1. środki trwałe - wartość brutto 38.497.055,08 zł  (umorzenie 72,43%)
  2. pozostałe środki trwałe w użytkowaniu - wartość brutto 1.353.354,01 zł (umorzenie 100%)
  3. wartości niematerialne i prawne - wartość brutto 571.439,44 zł  (umorzenie 98,78%)
  4. środki trwałe w budowie - wartość 99.879,18 zł

umorzenie ogółem - wartość  29.914.285,56 zł

Metadane

Data publikacji : 10.03.2021
Podmiot udostępniający informację:
Instytut Nauk Geologicznych PAN
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Administrator

Opcje strony

do góry