Instytut Nauk Geologicznych PAN

https://www.bip.ing.pan.pl/ing/organizacja-i-majatek/forma-prawna/11332,Forma-prawna.html
16.06.2024, 20:29

Forma prawna

Instytut Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk stanowi podstawową jednostkę naukową Polskiej Akademii Nauk utworzoną zgodnie z zapisami rozdziału 5 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz.U. Nr 96, poz. 619 z późn. zm.).

Instytut Nauk Geologicznych PAN jest występuje w stosunkach prawnych we własnym imieniu i działa na własny rachunek; posiada osobowość prawną na mocy wpisu do rejestru instytutów Polskiej Akademii Nauk pod numerem RIN-VII-24/98.

Instytut działa na podstawie następujących aktów normatywnych:

  1. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1796)
    http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001796
  2. Statut Polskiej Akademii Nauk stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 8/2010 Zgromadzenia Ogólnego Polskiej Akademii Nauk z dnia 24 listopada 2010r.;
    https://instytucja.pan.pl/index.php/statut-pan
  3. Statut Instytutu Nauk Geologicznych PAN z dnia 28 grudnia 2012 r.
  4. Tekst jednolity statutu Instytutu Nauk Geologicznych PAN z dnia 24 kwietnia 2017 r. uwzględniający zmiany z marca i kwietnia 2017 r.
  5. Zmiana statutu Instytutu Nauk Geologicznych PAN zatwierdzona 18 marca 2021 r.

Metadane

Data publikacji : 10.03.2021
Data modyfikacji : 01.04.2021
Podmiot udostępniający informację:
Instytut Nauk Geologicznych PAN
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Administrator
Osoba modyfikująca informację:
Adam Jaracz

Opcje strony