Instytut Nauk Geologicznych PAN
Ostatnia aktualizacja strony: 17.07.2024, 10:25

INSTYTUT NAUK GEOLOGICZNYCH POLSKIEJ AKADEMII NAUK 

ul. Twarda 51/55
00-818 Warszawa 

tel.: (48) 22 6978-700
fax: (48) 22 620-62-23 

e-mail: ingpan@twarda.pan.pl

Kontakt ePUAP: /epuap_ingpan1/SkrytkaESP

NIP: 525-000-88-96
REGON: 000326345

Polska Klasyfikacja Działalności: 72.19.Z (Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych)

Instytut wpisany jest do rejestru instytutów naukowych Polskiej Akademii Nauk pod numerem RIN-VII-24/98


Instytut Nauk Geologicznych PAN
OŚRODEK BADAWCZY W WARSZAWIE

ul. Twarda 51/55
00-818 Warszawa

tel.: (48) 22 6978 726
fax: (48) 22 620 62 23
e-mail: hhercman@twarda.pan.pl

Instytut Nauk Geologicznych PAN
OŚRODEK BADAWCZY W KRAKOWIE

ul. Senacka 1
31-002 Kraków

tel.: (48) 12 3705 200
fax: (48) 12 422 16 09
e-mail: sekretariat@ingpan.krakow.pl

Instytut Nauk Geologicznych PAN
OŚRODEK BADAWCZY WE WROCŁAWIU

ul. Podwale 75
50-449 Wrocław

tel.: (48) 71 337 63 30
fax: (48) 71 337-63-42
e-mail: mjast@twarda.pan.pl

do góry